Pro děti - odpolední kroužky

Odpolední kroužky jsou určeny dětem od 3 let

  • Tanečky s Jájou - kroužek zaměřený na hry s fantazií, tančíme, zpíváme, vyrábíme hudební nástroje
  • Výtvarný ateliér - výtvarný kroužek pro malé výtvarníky

 !!! Zahájení kroužků v říjnu !!!